• Lata doświadczeń w biznesie
img

Reklamacja usługi dentystycznej

Wizyta u dentysty to bardzo często konieczność, przez którą jesteśmy zmuszeni się tam udać. Nie jest to nigdy nic przyjemnego, ponieważ oprócz bólu bardzo często tracimy również pieniądze na kosztowne zabiegi. Najgorzej jest w chwilach, gdy zastosowane leczenie zębów nie przynosi żadnych rezultatów, a my musimy cały czas ponosić dodatkowe koszta, związane z poprawkami zabiegu. Taka sytuacja przekonuje, że nie otrzymaliśmy odpowiedniego standardu usługi dentystycznej. Mamy prawo być wkurzeni i powinniśmy walczyć o swoją rację, zwłaszcza że przepisy stoją po stronie pacjenta, tylko nie każdy jest tego świadomy i często godzimy się na tak złe traktowanie ze strony dentysty.

Każdy kij ma dwa końce
Jeśli dentysta plombuje nam zęba, a następnie po pewnym czasie ta sama plomba wypada i jest to skutek nieprawidłowego jej umieszczenia, możemy ją reklamować jak usterkę, pod warunkiem, że samo zdarzenie miało miejsce przed upływem roku, w którym plomba została nam założona. W takiej sytuacji stomatolog nie będzie miał innego wyjścia i będzie zmuszony naprawić zaistniałą usterkę. Powstała szkoda powinna zostać zrekompensowana i stomatolog musi zaplombować nasz ząb bez żadnych kosztów.

Co gdy dentysta nie chce współpracować?
Jeśli z jakiegoś powodu dentysta odmawia wykonania naprawy wyrządzonej szkody, to możemy domagać się zwrotu wszystkich pieniędzy, jakie wydaliśmy na daną usługę pod warunkiem, że wada jest widoczna. W przypadku mniej istotnych wad możemy spróbować negocjować warunki ceny, poprzez obniżenie kosztów, co ma jak najbardziej uzasadnienie. Jeśli dentysta mimo to nie zrozumiał istoty sprawy, pamiętajmy, że są do tego podstawy prawne i Kodeks Cywilny stoi po stronie pacjenta. To nic dziwnego, że chcemy zgłosić zależenie, jeśli dana usługa odbiega od pewnych norm jakościowych. Dotyczy to nie tylko zabiegów związanych z zębami. W tym wypadku problem jest o wiele bardziej złożony.

Źle wykonana proteza
Proteza wykonana w niewłaściwy sposób lub nawet różniąca się kolorem od tego, który wybraliśmy to podstawa do reklamacji takiego produktu. Stomatolog jest zobowiązany do naprawy szkody lub wymiany wyrobu. Jeśli stomatolog nie chce z nami współpracować i olewa nasze roszczenia, to możemy zgłosić sprawę do Biura Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, dołączając dowody, przemawiające za błędem w sztuce lekarskiej. Jeśli taki wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, stomatolog może nawet stracić prawa, do wykonywania zawodu.

Zobacz również